شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

 • چگونگی ابراز علاقه به همسر

  همیشه نقاط ضعف و قوت شما مکمل یکدیگر می‌شود و همین‌هاست که شما را جذب یکدیگر می‌کند.

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:16 | 2239 بازدید | 0 دیدگاه
 • مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:24 | 2455 بازدید | 0 دیدگاه
 • مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:28 | 2445 بازدید | 0 دیدگاه
 • مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:31 | 3144 بازدید | 0 دیدگاه
 • ویتامین های عشق برای ادامه زندگی

  این ویتامین ها، موفقیت‌های درونی و بیرونی ما را فراهم می‌کنند

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:37 | 2217 بازدید | 0 دیدگاه
 • مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:40 | 1757 بازدید | 0 دیدگاه
 • نگهبانی از نیمکت

  فلسفه عمل تمام شده، ولی عمل فاقد منطق، هنوز ادامه دارد!

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:42 | 2179 بازدید | 0 دیدگاه
 • فیل سفید

  چه فیل‌های سفیدی در جامعه، سازمان یا شرکتی که کار می‌کنید یا حتی در زندگی شخصی و خانوادگی خود می‌شناسید یا می‌توانید بیان کنید؟

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:45 | 2255 بازدید | 0 دیدگاه
 • نحوه خواندن لوح زندگي

  مرد ثروتمندی بود که به پایان زندگی‌اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:48 | 2274 بازدید | 0 دیدگاه
 • انرژی مثبت در صحبت کردن (سهیلا سروشنیا)

  نحوه تکلم انسانها بیانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم.

  مقالات ان ال پی | 1394/08/05 10:55 | 2261 بازدید | 0 دیدگاه