هدفتان را با جزییات دقیق به کائنات بسپارید

 • به چه دلیل غر می زنیم؟ و تغییری به حال خودمان نمی دهیم؟

  ترک عادت موجب سلامتی است این را بدانید.

  مقالات ان ال پی | 1396/07/27 11:05 | 1287 بازدید | 0 دیدگاه
 • قبل از شروع رابطه بیاندیشید

  روی سخن با افرادیست که هنوز ازدواج نکرده اند در رابطه ای هستیم که می دانیم نتیجه ای ندارد.می دانیم از ابتدا اشتباه انتخاب کرده ایم ولی توان جدا شدن و ادامه دادن را نداریم. از ابتدا نشانه هایی در این انتخابی که کرده ایم مشهود است

  مقالات ان ال پی | 1396/09/20 11:24 | 1052 بازدید | 0 دیدگاه
 • چگونه شبها براحتی بخوابیم

  چگونه شبها براحتی بخوابیم

  مقالات ان ال پی | 1396/09/20 11:32 | 2477 بازدید | 0 دیدگاه
 • موفقیت مالی

  در بحث موفقیت مالی مهمترین مساله این است که همه چیز بستگی به شما دارد.اگر بخواهید می توانید موفقیت مالی را به هر نحوی که مد نظرتان است بدست آورید.

  مقالات ان ال پی | 1396/09/20 11:38 | 1530 بازدید | 0 دیدگاه
 • مادر و پدر آگاه ، فرزند سالم ، خانواده ی شاد

  در این مقالات روی صحبت ما با آن عده ای از دوستانیست که ازدواج کرده اند و حالا منتظر فرزندی می باشند و یا نقشه ای برای اینکه صاحب یک نوزاد زیبا شوند را دارند.

  مقالات ان ال پی | 1397/01/28 12:23 | 896 بازدید | 0 دیدگاه
 • توقع

  گاهی اوقات تمام فکر و ذکر ما را توقعات پر می کنند.توقعاتی که تنها خاصیتشان اضطراب و کدورت و ناراحتی است.توقع یعنی انتظار کاری یا امری را از کسی داشتن ما زمانی توقعی از کسی داریم که بدانیم او قادر به انجام آن کار است.مثلا ما از عقاب توقع شنا کردن نداریم بلکه می خواهیم پرواز کند.

  مقالات ان ال پی | 1397/01/28 12:25 | 866 بازدید | 0 دیدگاه