ضميرناخوداگاه و شكل گيري رفتار

تاریخ: 1394/08/05 10:05

گفتني ست در واقع نه تنها بعضي از اعمال ما بلكه تمام كارهايي را که انجام مي دهيم و به اصطلاح رفتار مي ناميم بر طبق يك برنامه ريزي قبلي انجام مي شود.اين برنامه ريزيث گاهي كنترل شده و به اصطلاح خوداگاهانه استگفتني ست در واقع نه تنها بعضي از اعمال ما بلكه تمام كارهايي را كع انجام مي دهيم و به اصطلاح رفتار مي ناميم بر طبق يك برنامه ريزي قبلي انجام مي شود.اين برنامه ريزيث گاهي كنترل شده و به اصطلاح خوداگاهانه است مانند رفتن به سفر و برخي اوقات برنامه ريزي ناخوداگاهانه در ما شكل گرفته است همچون ترس از شب .


مي توانيم رفتارهاي خود را به اين شرح تقسيم كنيم

الف) رفتارهاي كنترل شدني مستقيم :مانند اينكه شما تصميم مي گيريد پس از ناهار كمي استراحت كنيد اما در زمان ناهار خوردن متوجه مي شويد قرار است يك فيلم فوق العاده معروف كه مدتها علاقمند بوديد ببينيد همين حالا از تلويزيون پخش شود.در اينجا شما خيلي راحت خواب و استراحت را كنار مي گذاريد و به تماشاي فيلم مي نشينيد (همانگونه كه مي بينيد ميديريت و كنترل اين رفتار كاملا دست شما بوده و خيلي راحت يك تغيير را ايجاد كرديد )اين نوع رفتارها را ضمير آگاه كنترل مي كند .

ب)رفتارهاي غير قابل كنترل مستقيم : مانند اينكه فردي سيگار مي كشد و ميداند كه سيگار كشيدن برايش خطرناك است اما نمي تواند ترك كند و يا فرد ديگري كه از رانندگي مي ترسد و يا شخصي كه نمي تواند با ديگران ارتباط برقرار كند و در اصطلاح خجالتي ست و يا حتي افرادي كه نمي توانند ثروتمند شوند يا در تحصيل موفق باشند و نمي توانند هيچ كاري را براي بهبودي وضعيت خود انجام دهند و از راه حلي كه استفاده مي كنند يا موقتي خواهد بود و يا هيچ نتيجه اي در بر نخواهد داشت . اين نوع رفتارها را ضميرناخوداگاه توليد و مديريت مي كند .
توجه داشته باشيم كه هيچ نوع از اين رفتارها بيماري نيستند و فقط يك مشكل در مديريت رفتار است . بنابر اين مسئوليت برنامه ريزي در ما را به صورت ناخوداگاهانه ضميرناخوداگاه عهده دار است كه در واقع مسئول رفتارهاي ماست .
ضميرناخوداگاه در بسياري نظريه ها فعاليت قسمتي از مغز است كه براي راست دستان در نيمكره چپ و براي چپ دستان در نيمكره راست انجام مي شود .

نظريه هاي گوناگون ديگري هم در خصوص جايگاه اصلي ضميرناخوداگاه بيان شده است كه آخرين آنها اين است كه جايگاه آ» در نيمكره راست و كمي مايل به پشت سر است . اكما به تازگي اشخاصي بوده اند كه بر اساس يك تصادف اين ناحيه از مغز آ»ها به شدت آسيب ديده و جالب اينجاست كه پس از مدتي بخش هاي ديگر مغز ،فعاليت ضمير ناخوداگاه را به عهده گرفته اند و دوباره رفتارسازي در آن فرد فعال شده است .
در هر صورت اين ضمير ناخوداگاه است كه با دريافت اطلاعات و پيامها از محيط و پردازش آنها رفتاري را براي حفظ و امنيت فرد پديد مي آورد و در ان ال پي با ابزار خاصي كه وجود دارد مي آموزيم چگونه اين رفتارها را تغيير دهيم .
برگرفته از كتاب NLPعملي /دكتر كوروش معدلي