برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1397/03/21 11:14

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه روزهای فرد شروع دوره 24تیرماه روزهای یکشنبه وسه شنبه به مدت دوماه از ساعت 17 الی 20 مدرس:آقای مهندس علیرضا پیامی www.kanoonnlp.com 88742427-88741651-86043822برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه روزهای فرد


شروع دوره
24تیرماه روزهای یکشنبه وسه شنبه
به مدت دوماه
از ساعت 17 الی 20
مدرس:آقای مهندس علیرضا پیامی

www.kanoonnlp.com
88742427-88741651-86043822