تخفیفات ویژه

Date: 1394/07/21 12:21

از فرصت استفاده از تخفیفات ویژه کانون ان ال پی ایران استفاده نمایید
جهت معرفی یک نفراز دوستان برای شرکت در دوره های کانون ان ال پی یک کد دانشجویی به معرف
 ارائه می گردد و با داشتن کد دانشجویی به ازاء هر نفر 100000 تومان تخفیف به معرف  داده می شود. 
 
1_100000تومان تخفیف برای شرکت در دوره تکنسین
  2_300000 تومان تخفیف در دوره ی هیپنوتیزم اریکسونی
3_500000 تومان تخفیف در دوره ی مهندسی ان ال پی
4_500000 تومان تخفیف در دوره ی مستری ان ال پی
5_500000 تومان تخفیف در دوره ی اناگرام تخصصی
 
جهت شرکت در 2 کارگاه آموزشی کانون ان ال پی می توانید از 15% تخفیف در کارگاه سوم بهره مند شوید.
 
دانشجو با پیش ثبت نام در دوره های جاری و کارگاه ها در طول سال و پرداخت 10% شهریه از تخفیف 10 % در کل شهریه برخوردار می باشد و در صورت انصراف از شرکت در دوره 10% شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد.