گزارش برگزاری کارگاه کشف رسالت

Date: 1395/05/24 11:21

این کارگاه در روز چهارشنبه 20 مرداد راس ساعت 15 با جمعیت بیش از صد نفر برگزار گردید.گزارش برگزاری کارگاه کشف رسالت 
روز چهارشنبه 20 مرداد
مدرسان:ماکس وسارد(بنیانگذار انال پی در فرانسه) و دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی در ایران)
 این کارگاه در روز چهارشنبه 20 مرداد راس ساعت 15 با جمعیت بیش از صد نفر برگزار گردید.
در ابتدا استاد ماکس وسارد به بیان مفهوم رسالت در زندگی و نیز بیان تجربه خود در زمینه شغلی و تحصیلی و مقایسه ی زندگی خود قبل و بعد از کشف رسالتشان پرداختند و در ادامه با انجام چندین تکنیک گوناگون به صورت عملی تا پایان جلسه هر فردی توانست رسالت خود را پیدا کند و با تکنیک فوق العاده ای که در پایان توسط دکتر معدلی انجام گرفت با انرژی مضاعف در مسیر الی و صحیح زندگی خود قرار گیرد.
در پایان با اهدای گواهینامه از موسسه ACCEDER فرانسه و نیز جزوه آموزشی جلسه با انرژی فوق العاده ای به پایان رسید.
در برنامه های آینده کانون ان ال پی از سایر اساتید بین المللی برای برگزاری دوره های فوق العاده کاربردی دعوت به عمل می آید و منتظر حضور همه ی شما دوستداران ان ال پی هستیم.