اطلاعات پرداخت

 

شماره حساب بانک پاسارگاد : 3258100105735091 به نام
موسسه مرز اندیشه نوین
 


شماره کارت بانک پاسارگاد :5022291036298295  به نام امیرحسین غروی یکتا