بنیانگذاران NLPدر جهان در رابطه با کوروش معدلی چه می گویند

دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران ، تنها فرد ایرانی است که از شاگردان ریچارد بندلر( بنیانگذار ان ال پی در جهان ) و رابرت دیلتز( تئورسین  ان ال پی در جهان )می باشدو ان ال پی را برای اولین بار به صورت استاندارد بین المللی و آکادمیک به ایران آورده است.