لینک های مرتبط

جهت دیدن از سایت های معتبر در زمینه NLP روی تصاویر کلیک نمایید

انیستیتو   فرانسهBody&Mind 
انیستیتو  ACCEDER فرانسه
 دکتر کوروش معدلی نفر بیستم   NLP  در جهان


 

دکتر کوروش معدلی نفر41 هیپنوتیزم در جهان