کوچینگ خانواده

این موضوع از جمله رشته های جدیدی است که با همراهی کردن فرد در مسیر تشکیل یک خانواده ، عبور از بحران های خانوادگی ،عبور از مسائلی چون طلاق ، از دست دادن همسر یا فرزند که فرد بتواند در بهترین شرایط روحی و روانی به زندگی خود ادامه دهد .
تمامی موارد بالا مسائلی است که می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد . در این رشته- coach با استفاده از ابزارهای تخصصی ، شخص را همراهی می کند تا بهترین نتیجه را از اتفاقات طبیعی زندگی بگیرد 
در دنیای فردگرایی امروزی شخص می بایست به تنهایی دست به انتخاب هایی بزند که سرنوشت او را تعیین می کند . و بسیاری اوقات نه خود فرد نه اطرافیان او نمی توانند مسیر صحیح را انتخاب کنند یا اصطلاحا" استراتژی مناسب را بکار گیرند .
یک coach با استفاده از دانش و مهارتهایی که دارد به صورت کاربردی و عملی شخص را همراهی می کند تا بتواند ( آشنایی با شخص مناسب و ازدواج با او را به صورت موثر مدیریت کند )همچنین در مقاطع دشوار زندگی بتواند بحران ها را به بهترین نحو مدیریت کند ( به صورت کاربردی ) و نتیجه مطلوب را دریافت نماید . هر شخصی در هر لحظه ممکن است با مسائلی چون ( خیانت از جانب همسر ، طلاق ، تنش با همسر و فرزند و خانواده همسر ، مشاجره با همسر و خانواده ی همسر یا تنش های خانوادگی ، از دست دادن همسر یا فرزند ) مواجه گردد و یک همراهی مناسب از جانب coach به صورت تخصصی می تواند انگیزه و توانایی لازم را برای حل موضوعات بالا و ادامه زندگی در بهترین شرایط فراهم سازد . 
امروزه در سرتاسر جهان همانطور که اشخاص از یک مشاور حقوقی برای مسائل اداری و حقوقی خود استفاده می کنند یا پزشک خانواده دارند یک coach نیز در کنار آنهاست تا بتواند بهترین استفاده های سالم را از زندگی بکند .
کانون ان ال پی ایران به عنوان اولین مرکز در ایران از سال 1380 به آموزش coach های حرفه ای و مشاوره ی کوچینگ پرداخته است و با مشارکت هایی که با جامعه ی کوچینگ فرانسه دارد فعالیت های مشترک را در ایران و فرانسه انجام می دهد 
جهت مشاوره و آموزش کوچینگ خانواده  می توانی با شماره تلفن 88742427 تماس حاصل نمایید.