معرفی نیکل کاتونا توسط دکتر معدلی

معرفی نیکل کاتونا از اساتید برتر ان ال پی توسط دکتر کوروش معدلی و برگزاری کارگاه اعتماد به نفس در 14 بهمن 94 در ایران تلفن ثبت نام:88742427-88741651