زندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت بیست و دوم-

زندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت بیست و دوم- چگونه دیگران را در 30 ثانیه جذب کنیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی-نیوکد-اناگرام-هیپنوتیزم اریکسونی در ایران 88742427-88741651 www.kanoonnlp.com telegram.me/kanoonnlp